یادگیری ماشین در توربوماشین‌ها با هدف افزایش سرعت و بهینه‌سازی گردش کار طراحی

طراحی آیرودینامیکی مبتنی بر شبیه‌سازی عددی و تجربی، حجم زیادی از داده‌ها را در قالب‌های پیچیده که تفسیر آنها دشوار است، تولید می‌کند.

تاریخ ویرایش: 17 دی ماه 1402

طراحی آیرودینامیکی توربوماشین ها فرآیندی پیچیده و جالب است. این شامل یک تجزیه و تحلیل 1 بعدی اولیه است که به تحلیل نصف النهار 2 بعدی و تیغه به تیغه و هندسه 3 بعدی CFD که بهینه می شود، می رود.


در طول طراحی، به دلیل تجربه و توانایی طراح در بهبود محصول، ورودی زیادی از طراح مورد نیاز است.

طراحی یک فرآیند تکراری است که طی آن حجم زیادی از داده ها تولید می شود. بسیاری از این موارد پس از دستیابی به طرح محصول نهایی دور ریخته و فراموش می شوند.

طراحی آیرودینامیکی مبتنی بر شبیه‌سازی عددی و تجربی، حجم زیادی از داده‌ها را در قالب‌های پیچیده که تفسیر آنها دشوار است (عملکردهای فردی، کمیت‌های میدان، سری‌های زمانی، هندسه‌های سه‌بعدی و غیره) تولید می‌کند.

کاوش این داده ها برای به دست آوردن اطلاعات مفید برای طرح های فعلی و آینده یک چالش بزرگ است.

سورین توربوماشین
سورین توربوماشین