مقدمه‌ای بر استاندارد ناسا 7009 - استانداردی برای مدل‌ها و شبیه‌سازی‌ها

استاندارد NASA-STD-7009 به عنوان منبعی ارزشمند برای سازمان‌هایی که به دنبال ارتقای اعتبار و اثربخشی مدل‌ها و شبیه‌سازی‌های خود هستند، به کار می‌رود.

تاریخ ویرایش: 8 فروردین ماه 1403

تاریخچه

ناسا پیشینه‌ی طولانی در تکیه بر مدل‌ها و شبیه‌سازی‌ها برای طراحی، توسعه و اجرای سیستم‌های پیچیده برای ماموریت‌های فضایی خود دارد. با گذشت زمان، این آژانس نیاز به فرآیندها و دستورالعمل‌های استانداردشده را برای اطمینان از کیفیت، قابلیت اطمینان و سازگاری این مدل‌ها و شبیه‌سازی‌ها در برنامه‌ها و پروژه‌های مختلف تشخیص داد.

عوامل گوناگونی منجر به توسعه استاندارد NASA-STD-7009 شد. این عوامل عبارت‌اند از:

افزایش پیچیدگی

با افزایش پیچیدگی سیستم‌ها و ماموریت‌های فضایی، نیاز به مدل‌ها و شبیه‌سازی‌های پیچیده‌تر نیز افزایش یافت. استانداردسازی این ابزارها برای مدیریت ریسک‌ها، تضمین ایمنی و حفظ کارایی ضروری شد.

استاندارد NASA-STD-7009

کاهش هزینه

اتخاذ یک رویکرد استاندارد برای مدل‌سازی و شبیه‌سازی به کاهش هزینه‌ها با امکان استفاده مجدد از مدل‌های موجود، ساده‌سازی فرآیندهای توسعه و ارتقای همکاری میان تیم‌ها و پروژه‌ها کمک کرد.

تضمین کیفیت

این استاندارد برای ارائه دستورالعمل‌های واضح برای تأیید، صحه‌گذاری و اعتبارسنجی مدل‌ها و شبیه‌سازی‌ها، ایجاد شده است تا اطمینان حاصل شود که بالاترین استانداردهای کیفیت رعایت می‌شوند.

مدیریت دانش

ناسا اهمیت جذب و حفظ دانش سازمانی مرتبط با مدلسازی‌ها و شبیه‌سازی‌ها را تشخیص داد. استانداردسازی مستندات و شیوه‌های مدیریت داده‌ها، اشتراک‌گذاری تخصص و تجربه را در آژانس تسهیل کرد.

در پاسخ به این عوامل، ناسا نخستین نسخه NASA-STD-7009 را در نوامبر 2008 با تجدید نظرهای بعدی برای اصلاح و بهبود بیشتر استاندارد توسعه و منتشر کرد. امروزه این استاندارد به عنوان منبعی ارزشمند برای سازمان‌هایی که به دنبال ارتقای اعتبار و اثربخشی مدل‌ها و شبیه‌سازی‌های خود هستند، به کار گرفته می‌شود.

معرفی

عنوان فارسی:

استاندارد ناسا 7009 با عنوان استاندارد برای مدل‌ها و شبیه‌سازی‌ها

عنوان انگلیسی:

NASA-STD-7009 - Standard for Models and Simulations

این استاندارد یک استاندارد فنی است که توسط ناسا برای اطمینان از اقدامات یکسان در مدل‌سازی و شبیه‌سازی برای طراحی، توسعه و استفاده در پشتیبانی از فعالیت‌های ناسا ایجاد شده است. هدف این استاندارد ارائه مجموعه‌ای از الزامات، توصیه‌ها و معیارهای تاییدشده برای توسعه، پذیرش و استفاده موثر از مدل‌ها و شبیه‌سازی‌ها است.

عناصر کلیدی استاندارد عبارتند از:

تضمین کیفیت

اطمینان از مطابقت مدل‌ها و شبیه‌سازی‌ها با بالاترین استانداردهای کیفیت از طریق فرآیندهای تأیید، صحه‌گذاری و اعتبارسنجی.

مستندسازی

ترویج مستندسازی ثابت مدل‌ها و شبیه‌سازی‌ها برای افزایش درک، نگهداری و استفاده مجدد.

مدیریت پیکربندی

تسهیل مدیریت پیکربندی موثر برای حفظ کنترل بر تغییرات مدل‌ها و شبیه‌سازی‌ها در طول چرخه عمر آن‌ها.

استاندارد NASA-STD-7009

مدیریت داده‌ها

تشویق به مدیریت صحیح و آرشیو داده‌های مربوط به مدل‌ها و شبیه‌سازی‌ها برای ارجاعات و تحلیل‌های آتی.

آموزش و گواهینامه پرسنل

حمایت از توسعه کارکنان ماهر از طریق آموزش کافی و برنامه‌های صدور گواهینامه.

مدیریت ریسک

پرداختن به ریسک‌های مرتبط با استفاده از مدل‌ها و شبیه‌سازی‌ها و اجرای استراتژی‌های مناسب.

استاندارد NASA-STD-7009

با پایبندی به دستورالعمل‌های مشخص شده در NASA-STD-7009، سازمان‌ها می‌توانند اعتبار و قابلیت اطمینان مدل‌ها و شبیه‌سازی‌های خود را افزایش دهند و در نهایت به موفقیت پروژه‌ها و ماموریت‌های خود کمک کنند.


لینک دریافت استاندارد ناسا NASA-STD-7009

سورین توربوماشین
سورین توربوماشین