یادگیری ماشین در توربوماشین‌ها با هدف افزایش سرعت و بهینه‌سازی گردش کار طراحی

طراحی آیرودینامیکی مبتنی بر شبیه‌سازی عددی و تجربی، حجم زیادی از داده‌ها را در قالب‌های پیچیده که تفسیر آنها دشوار است، تولید می‌کند.

سورین توربوماشین